Juridik och familjerätt

Anna-Lena Kollberg är auktoriserad boutredare och har hand om våra juridiska ärenden som bouppteckningar, arvskiften, framtidsfullmakter, testamenten, gåvobrev och samboavtal. Hon har genomgått SBF:s utbildning i familjejuridik för att bli auktoriserad boutredare.

Christian Larsson har genomgått de två första stegen i SBF:s juridikutbildning och är därmed godkänd bouppteckningsförrättare.


Vid en bouppteckning utförs följande arbetsuppgifter:

 • Genomgång av boets tillgångar och skulder
 • Genomgång av släktförhållanden
 • Framtagande av tidigare bouppteckning avliden make/maka
 • Försäkringsinventering
 • Beställning av intyg från banker etc.
 • Kallelser till förrättning
 • Förrättning i bostad eller på kontor
 • Sammanställning och utskrift
 • Granskning
 • Översändande till bouppgivare för påskrift
 • Insändande till Skattemyndighet
 • Lagfartsansökningar
 • Arkivering och utsändande

Boka rådgivning

Vi är auktoriserade

Vi är auktoriserade

Begravning

Begravning

Att mista en anhörig eller en nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Vi finns där för dig.

Läs mer

Bouppteckning

Vi är auktoriserade boutredare

När någon avlider påbörjas ett omfattande arbete med mycket administration. Vi är auktoriserade boutredare.

Läs mer

Minnesrum

I minnesrummet finns alla publicerade dödsannonser

I minnesrummet finns alla publicerade dödsannonser - tänd ett ljus, ge minnesgåvor eller skicka blommor

Läs mer

Blommor

Du kan beställa dina blommor och arrangemang genom oss

Du kan beställa dina blommor och arrangemang genom oss. Vi anlitar alltid lokala, professionella florister.

Läs mer

Livsarkivet
Familjesidan
Begravningsbyran online

Har du begravningsfrågor?

Vi hjälper dig med hur du ska gå tillväga och
svarar på dina frågor.

Kontakta oss  eller ring 035-12 99 10

Har du begravningsfrågor?